за нас 

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е вписана в търговския регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 10 май 2007 година.
Орган на управление е Управителен съвет с Председател и Заместник Председател.

 

 

СТАВЕН АД

Председател на Управителния съвет на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

 АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Заместник Председател на Управителния съвет на

Българската асоциация насобствениците на земеделски земи

  

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

Член на Управителния съвет на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

ОМЕГА  АГРО ИНВЕСТ ЕООД

Член на Управителния съвет на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Пълноправен член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ ЕАД

Пълноправен член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

БД ФАРМ ЕООД

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

БИО ВИС ООД

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

АГРОМЕНИДЖ АД

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

БЕАР 607 ЕООД

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

ЕС ЛЕНД ЕООД

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

Кооперация СИС КООП

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Асоцииран член на

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове