за нас 

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е вписана в търговския регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 10 май 2007 година.
Орган на управление е Управителен съвет с Председател и Заместник Председатели.

Членове на Управителния съвет:   

СТАВЕН АД
Председател на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
  
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
Заместник-председател на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
 
АГРИОН ИНВЕСТ АД
Заместник-председател на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
 
ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ ЕООД
Заместник-председател на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Член на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
 
СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ ЕАД
Член на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
 
АГРОЛЕНД ПРОПЪРТИЙС ЕООД
Член на Управителния съвет на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

 

 
 

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове