новини 
26-06-2012 г., МЗХ - Новини
България е за гъвкав зелен компонент в новата Обща селскостопанска политика

Изискването за задължителен зелен компонент в бъдещата Обща селскостопанска политика трябва да бъде гъвкаво, за да се отчитат спецификите и нуждите на всяка държава-членка. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на международната конференция за бъдещето на ОСП. „Въвеждането на „зелено” директно плащане трябва да бъде така направено, че да донесе възможно най-големи екологични ползи, без да застрашава жизнеспособността на сектора. Прилагането на „зелен” елемент има логична обосновка, но предложеният дял от 30% по първия стълб и 25% по втория е прекалено висок и трябва да се даде повече гъвкавост при определяне на дела му. По този начин ще се постигне по-добро насочване на помощта и ефективно изразходване на средствата”, обясни зам.-министър Боянова.

По реформата на ОСП България подкрепя по-справедливото разпределение на средствата и изравняването на нивата на подпомагане, което ще позволи на новите държави-членки да повишат по-бързо своята конкурентоспособност. „Очакваме един от основните резултати на реформата да бъде справедливото третиране на всички фермери на територията на целия Европейски съюз, независимо в коя държава се намират”, посочи Боянова. От следващия програмен период ЕК предлага изравняване в подпомагането на фермерите, без значение от вида на земеделието, обясни Михайл Думитру, директор на дирекция „Програми за развитие на селските райони” в ЕК.

Страната ни подкрепя и идеята за прехвърлянето на средства между двата стълба на ОСП, която да отразява различните икономически, агроклиматични и регионални условия на отделните държави-членки. В момента предложеният процент е 5, но България настоява прехвърлянето от втория към първия стълб да бъде поне 10%.
 
Общата селскостопанста политика в периода 2014-2020 ще бъде с опростени правила както за бенефициентите, така и за администрацията. „Защото нашата цел е ефектите да са видими за всички и това стои като предизвикателството пред всички държави-членки”, почерта Думитру.
 
Дебатът по бъдещата политика за земеделието и селските райони продължава, като страната ни за първи път участва активно и пълноценно в подготовката на законодателството в тази област. През есента предстои дебат по общата финансова рамка и определянето на финансовите пакети за отделните държави-членки.

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове