новини 
26-05-2017 г., www.agro.bg
Стартира публично национално обсъждане за ОСП след 2020г.

Стартира публично национално обсъждане за ОСП след 2020г. То е резултат от проведения на 18 май дебат „ОСП след 2020 - Изборът на България". Всеки заинтересован и ангажиран по някакъв начин с темата за Общата селскостопанска политика на ЕС, всеки с визия за промяна или с позиция за запазване на статуквото, може да изрази своето мнение, отговаряйки на кратък въпросник. За разлика от обсъждането на Европейската комисия, което вече приключи, този въпросник ще има за цел да подпомогне процес, чрез който всички граждани на България, които имат досег със сектор „Земеделие" и респективно с Общата селскостопанска политика на ЕС, да формират обща визия за ОСП след 2020 г. За да бъде реално приложима и обективна, тази визия трябва да взема предвид и да обобщава различни гледни точки и да почива на задълбочен анализ и познаване на материята и процесите на формирането и прилагането на европейските политики в земеделието. Седмица след провеждането на първия от серията дебати "ОСП след 2020 - Изборът на България", организаторите от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро обявиха датата и мястото на втория дебат - 21 септември 2017 г. в София.
 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове