новини 
13-07-2018 г., БНР- радио Стара Загора
Стайко Стайков: Кодекс за земята ще гарантира устойчиво развитие и инвестиции за българското земеделие

Необходимо е приемането на промени в Закона за комасацията на земеделската земя, за устойчиво развитие на земеделието у нас коментира за радио Стара Загора Стайко Стайков, председател на  Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на земеделски земи в България. От асоциацията настояват за промени и по отношение хидромелиорацията на земеделските площи с цел привличане на инвеститори, особено по отношение на  трайните насаждения. Изготвянето на нов Кодекс за земята ще обедини всички направени досега промени в законодателна рамка и дългосрочно ще гарантира по-интензивното развитието на сектора. През 2018 година се наблюдава тенденция на задържане цената на земеделската земя, търсенето и предлагането са на ниски нива, коментира още Стайков. В момента в южна България декар земеделска земя в полските райони се търгува на цена от 800-до 1000 лева. Стайков прогнозира и плавно покачване в цената на земята  предвид промяната на директните плащания за България, заложени във финансовата рамка на общата селскостопанската политика на ЕС в периода 2020-2027 година:

 

http://bnr.bg/starazagora/post/100995251/staiko-staikov-kodeks-za-zemata-shte-garantira-ustoichivo-razvitie-i-investicii-za-balgarskoto-zemedelie

 

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове