проекти 
ПРОЕКТ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СТАРТИРА В С. РАЗДЕЛ (общ.ЕЛХОВО, обл.ЯМБОЛ)

На, 09.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Раздел, област Ямбол, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а координатор - Министерство на земеделието и храните. На срещата присъства и г-жа Рини Бюс, заместник-посланик на Кралство Нидерландия, която сподели опита на Холандия в реализацията на комасационни проекти и изграждането на напоителна инфраструктура.

На проведеното събрание бяха обсъдени възможностите за включване на нови участници, разяснени бяха целите на проекта и бе проведена дискусия за ползите и ангажиментите на собствениците на земеделски земи.

„Срещата премина при голям интерес и с позитивна нагласа от страна на всички участници в нея. Радвам се, че хората осъзнават, че комасацията е верният път за развитие на модерно земеделие у нас. Подобни проекти не само увеличават цената на уедрените земеделски масиви, но и носят добавена стойност на земята, подобрява се инфраструктурата в района и се създават условия за селски туризъм“, коментира Борислав Петков, председател на БАСЗЗ.

Целта на комасационния проект е да възроди земеделската традиция в селото, като се изготвят анализи и насоки за развитие на района, да се изградят напоителни съоръжения и да се възстанови инфраструктурата.

Предстои да бъде направено проучване на землището и създаването на карта на ползването на земята, състоянието на инфраструктурата и селскостопанските традиции. Ще бъде изготвен и план за комасиране (уедряване на имотите), който има за цел да направи сегашното състояние на имотите по-добро за земеделска обработка и за отдаване под аренда, както и да повиши стойността им. Землището в с. Раздел е с площ 45 561 дка, като 30 652 дка са земеделски земи.

Участието в проекта е изцяло доброволно, като всички собственици са с равни права и задължения. Собствениците на земи получиха анкетни карти, в които да изразят своите желания за разположение на бъдещите им окрупнени имоти.

Всеки собтсвеник на земеделска земя в землището на с. Раздел, който желае да участва в проекта за комасация, може да се обърне към представителя на Местния комитет на собствениците. Към него трябва да се подаде заявление и попълнена анкетна карта, в която е описано с кои имоти участникът желае да се включи в проекта.

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове